Zawiadomienie inspekcji pracy

ipad-605439_1280

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek przestrzegania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomo, że zdarzają się przypadki łamania tegoż prawa. Nad przestrzeganiem jego czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Jest to organ kontrolny, który został powołany specjalnie do nadzoru, kontroli oraz przestrzegania prawa pracy oraz zasad BHP.

entrepreneur-593378_1280

Przedsiębiorca po rozpoczęciu prowadzenia przez siebie działalności powinien zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nie trzeba tego robić od razu. Obowiązek ten powstaje dopiero wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia swojego pierwszego pracownika. Od tego czasu może on spodziewać się kontroli PIP. Nie później niż 30 dni od rozpoczęcia działalności, należy powiadomić organ kontrolny o jej funkcjonowaniu oraz zatrudnieniu. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej do odpowiedniej miejscowo inspekcji. Oczywiście trzeba także poinformować Państwową Inspekcję Pracy o wszelkich dokonywanych przez nas zmianach, bądź likwidacji naszej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *